Ellen Endhoven

De typische lijnvoering en humor geven het werk van Ellen Endhoven (Willem de Kooning Academie Rotterdam, 1997) een kenmerkende, naïeve stijl en sterke signatuur. 

De mens, de stad en de maatschappij zijn een onuitputtelijke bron voor Ellen. In collages, tekeningen, schilderijen, muurschilderingen, stickers, animaties, 3d objecten en installaties zien we alledaagse dingen. Althans, op het eerste gezicht. Want wie verder kijkt ziet een knappe verbeelding van onze menselijke tekortkomingen en onrealistische verwachtingen.

The typical lines and humor give the work of Ellen Endhoven (Willem de Kooning Academy Rotterdam, 1997) a characteristic, naive style and strong signature.

People, the city and society are an inexhaustible source for Ellen. In collages, drawings, paintings, murals, stickers, animations, 3d objects and installations we see everyday things. At least, at first glance. Because whoever looks further sees a clever imagination of our human shortcomings and unrealistic expectations.