Ellen Endhoven

Voorbeelden van online kunstlessen voor het basisonderwijs.

Iedereen heeft talent

Artikel over lessen voor speciaal onderwijs op festival Gaaf

van Fonds Kind & Handicap

 

 
Voorbeeld van een les in het Havenmuseum

 

Voorbeelden van online kunstlessen  voor volwassenen.